Bonus copyright access

Bonus Copyright Access är en förening som erbjuder kollektiva avtalslösningar som ger laglig rätt att dela och kopiera upphovsrättsskyddat material för internt bruk, både i tryckt och digital form. Bonus verkar på uppdrag av 14 av Sveriges största bransch- och intresseorganisationer inom litterära och konstnärliga områden. Med avtalen kan skolor, företag, myndigheter och organisationer använda upphovsskyddat material inom verksamheten, samtidigt som de tar ansvar för att återföra resurser till upphovsmän och nytt skapande.

Strollo & Co samarbetade med Hey Jay och Calle Ljungström – och levererade en ny webbplats som guidar de olika målgrupperna rätt och gör det lätt för dem att hitta rätt information och dokument. Den nya webbplatsen är smidig att uppdatera, laddar fort, är sökmotoroptimerad och lätt att bygga ut med nya funktioner.

comma

Tobias ledde det processdrivna arbetet med att skissa fram funktionaliten där hela vår organisation var delaktig. Arbetet gick smidigt och resultatet blev över förväntan!

Att samarbeta med Strollo & Co i utvecklandet av Bonus Copyright Access nya webbplats har varit både lärorikt och utvecklande. 

Mattias Ekstig, Projektledare Bonus copyright access

Strategi och koncept

Innan vårt arbete satte igång hade Bonus själva definierat mål och målgrupp. Så vi började med att samla hela kansliet vid flera workshops – för att tillsammans se över det omfattande innehållet. Syftet med dessa var att ta fram en ny struktur med syfte att nå de mål och målgrupper som var uppsatta för webbplatsen.

Klickbara prototyper

Efter flera workshops där vi definierat hur information skulle struktureras för att vara lättillgänglig, och ritat upp hur sidorna skulle fungera – tog vi fram klickbara prototyper, så att hela kansliet kunde testa plattformen innan vi gick vidare med design och programmering.

Grafisk profil

Bonus var i behov av en omfattande uppdatering av sin grafiska profil. Calle Ljungström uppdaterade logotypen, samtidigt som han säkerställde att igenkänning från den tidigare formen säkerställdes. Calle utvecklade även nya profilerande färger, grafik, typografi, bildmaterial och mallar – för att tydligt positionera verksamheten som aktuell, seriös, trovärdig och tillgänglig.

Design och programmering

När vi definierat hur sidorna skulle fungera och den grafiska profilen var satt – så påbörjades arbetet med att klä webbplatsen i sin nya form, det gjordes med flera avstämningar längst vägen.

Joao Neves byggde sedan webbplatsen i WordPress – världens idag ledande CMS-system för stabila webbplatser med dynamiskt innehåll. WordPress är snabbt och enkelt att lära sig och då det är uppbyggt av moduler är det lätt att lägga till, och editera funktionalitet över tid. 

Bonus Copyright Access - desktop design
Bonus Copyright Access - mobil design
Bonus Copyright Access - desktop design