Svenska fotografers förbund SFF

Svenska Fotografers Förbund samlar, stärker och utvecklar villkoren för yrkesverksamma fotografer. De ger rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor, teknisk support, riktlinjer för hur branschen ska hantera digitala bilder och avancerad utbildning.

Våren 2018 släppte Strollo & Co den nya webbplatsen – förbundets stora verksamhetsfönster – vars 2000 medlemmar ställer höga krav på funktionalitet och tillgänglighet. Från förbundets håll erbjuds föreläsningar, kurser och annat via sajten och samtidigt kan medlemmarna själva publicera utställningar, exponera bilder och använda webbplatsen för att nå viktig press och media.

comma

Vi är väldigt nöjda med vår nya webbplats! Det var lustfyllt och roligt att arbeta med Tobias på Strollo & Co och de levde verkligen upp till våra förväntningar.

Vår egen löpande uppdatering av webbplatsen går bra och om vi behöver så får vi alltid snabb och smidig support.

Jenny Morelli, Redaktör SFF - Svenska Fotografers Förbund

Koncept: ny informationsarkitektur

För att skapa den nya webbplatsen började vi med att samla hela kansliet, och tillsammans bröt ner hela webbplatsen i dess minsta beståndsdelar. Dessa skrev vi ner på post-it lappar, som vi tillsammans sorterade för att skapa en ny struktur för den nya webbplatsen.

svenska fotografers förbund webbplats skisser

Koncept: wireframes

Efter att vi tillsammans strukturerat hela webbplatsen tittade vi närmare på varje sida – och ritar upp dessa på whiteboards. Hur ska dessa fungera, vem är målgruppen, och vad är syftet? Hur bemöter vi dessa på bästa sätt? 

SFF - svenska fotografers förbund - wireframes

Koncept: klickbara prototyper

Eftter workshopen tog vi fram klickbara prototyper som förbundet i lugn och ro kunde navigera sig igenom, och säkerställa att innehållet var anpassat efter webbens syfte och målgrupp.

Efter att ha optimerat de klickbara prototyperna tog vi fram den grafiska formen, basarat på förbundets grafiska identitet, och när formen var godkänd och klar, programmerade vi sidorna och lanserade webbplatsen.

Vi har ett fortsatt kontinuerligt arbete med förbundet där vi ser över och optimerar webbplatsen löpande.

SFF - svenska fotografers förbund webbplats