Nod

Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället och tillhandahålla mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar med att facilitera möten.

Våren 2019 släppte Strollo & Co den nya webbplatsen – vilket fungerar som mötesplats för de två målgrupperna: det civila samhället och Regeringen. Här kan medlemmarna på ett smidigt sätt kommunicera med varandra, och Nod kan presentera sin verksamhet.

comma

Tobias Strollo omsätter våra önskemål i trygga, kreativa workshops och leder oss genom diskussioner för att ta fram välfungerande webblösningar. Det här är andra gången vi anlitar Strollo & Co för en hemsida. Han ser potential och möjligheter som vi missar annars, och stärker processen hela vägen.  

Arbetet löper effektivt och smidigt och leder till fina, användarvänliga och bra webbplatser som är lätta för oss att uppdatera. Vi är mycket nöjda, och kommer utan tvekan fortsätta anlita Strollo & Co.

Ekim Caglar, Kommunikationsansvarig NOD

Strollo & Co gjorde

Strategi
Projektledning
Användargränssnitt
Informationsarkitektur
Grafisk design
WordPress
Utveckling
Nod - första workshopen

Innehållsarkitektur

Vilken information ska med? Hur ska den struktureras? I en första workshop sorterar vi analogt allt som ska finnas med på webbplatsen.

Nod - workshop 2

Användargränssnit

Nästa workshop börjar vi tillsamman identifiera hur informationen ska struktureras på de olika sidorna. Vilken typ av innehåll ska de olika sidorna ha? Var ska det vara formulär / bilder / text etc?

Nod - klickbar prototyp

Klickbar prototyp

När webbplatsens innehåll är sorterad, och vi tillsammans ritat upp alla sidor på whiteboards tar vi fram klickbara prototyper – där uppdragsgivaren kan testa meny och innehåll.

Nod webbplats 1
Nod webbplats 2
Nod webbplats 3