Swedwatch

Swedwatch är en ideell förening och partipolitiskt obunden research-organisation, vars syfte är att minska sociala/miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterad företagsverksamhet i utvecklingsländer. Kärnverksamheten är att granska och påverka företag samt informera konsumenter om svenska företags fotavtryck i verksamhetsländerna. Granskningarna resulterar i rapporter, filmer och föreläsningar.

Strollo & Co samarbetade med Birgersson produktion och Hey Jay och levererade ny webb åt Swedwatch, där de kan kommunicera sitt löpande arbete. Fokus var tillgänglighet för media att enkelt hitta rapporter och nå ut med aktuellt material, därför byggdes bland annat nya sök- och filtreringsfunktioner för deras rapporter och andra publikationer.

Vi gjorde

Användargränssnitt
Grafisk design
Informationsarkitektur
Interaktionsdesign
Projektledning
Strategi
comma

Vi hade ett kreativt och kul samarbete med Strollo & Co. De var lyhörda för våra idéer och kom också med egna förslag och input om vad som var tekniskt möjligt. 

Det blev en del turer fram och tillbaka innan budget och alla bitarna i produktionen var på plats från vårt håll, men Strollo & Co levde upp till våra förväntningar och hanterade det hela mycket bra.

Åse Botha, Kommunikationsansvarig Swedwatch

Koncept för fokusområden

En viktig del av uppdraget var att förtydliga vilka områden Swedwatch jobbar med. Vi gjorde det genom att ta fram landningssidor för de olika fokusområden som Swedwatch är verksamma inom. Där kan användaren läsa om på vilket sätt Swedwatch jobbar inom olika områden.

Swedwatch webbplats - fokusområden

Fokusområden wireframes

Inne på landningssidorna för fokusområden skrev vi en förklaring av branschen, samt filtrerade så att alla nyheter och rapporter inom denna branch visades på sidan. På så sätt gjorde vi det lättare att få både en överblick inom de områden som Swedwatch jobbar.

Swedwatch design fokusområden
Swedwatch webbplats - wireframe och design