Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt och/eller har ett missbruk. Hos Maskrosbarn kan en ung människa delta och få stöd på många olika sätt, genom att träffa barn och vuxna med liknande bakgrund, hitta på aktiviteter tillsammans, prata och komma iväg hemifrån en tid genom att t ex åka på läger.

Strollo & Co levererade en webbplats till Maskrosbarn som tydligt vänder sig direkt till ungdomar. Webbplatsen kommunicerar de aktiviteter som organisationen erbjuder unga människor på olika orter i landet, och vilken annan sorts stöd man kan få, som t ex att läsa andras berättelser eller chatta med någon inom organisationen.

Strollo & Co gjorde

Användargränssnitt
Grafisk design
Html/css
Informationsarkitektur
Interaktionsdesign
Mätning och optimering
Projektledning
Strategi
Utveckling
WordPress
comma

Det var väldigt roligt att jobba tillsammans!  Varje tillfälle vi sågs kändes väldigt kreativt och konkret, vi hann alltid långt och skapade saker som vi inte hade kunnat föreställa oss i början av sittningen.

Tobias arbetade alltid utifrån det som vi satt ut som viktiga grundfaktorer: 

 

tillgänglighet och vår målgrupps specifika behov.

Vi är jättenöjda med resultatet, hemsidan är jättefin, enkel att hantera för oss och enkel att navigera för ungdomarna. Vi har bara fått positiv feedback från våra användare.

Elin Hågelby, Verksamhetschef Maskrosbarn

Strategi och struktur av idéer

I ett tidig skede så handlade det om att bryta ner vilket innehåll som fanns på webbplatsen idag, och vilka sidor och funktioner som skulle läggas till. Alla dessa skrev vi upp på post-it lappar som vi satte upp på en stor whiteboard, och tillsammans sorterade vi dessa, för att hitta en tydlig och logisk struktur, sommme mötte användarnas behov.

Koncept för webbplats

Efter att en webbplats informationsarkitektur är satt kan man börja titta närmare på hur användaren ska interagera med webbplatsen. I det här fallet var det viktigt att det var lätt för ungdomarna som beösker webben ska kunna ta kontakt med Maskrosbarn, hitta chatten, och kunna läsa om andra i liknande situation.

Maskrosbarn - webbplats - användargränssnitt

Användargränssnitt

Det som börjar som röriga illustationer och anteckningar på en whiteboard, resulterar sedan i klickbara prototyper, där Maskrosbarn kunde, tillsammans med ungdomarna klicka runt på webbplatsen. Utifrån den feedback Strollo & Co fick in, uppdaterade och optimerade vi de klickbara prototyperna. När dessa var godkända gick vi in i nästa fas av produktionen – designfasen.