Överenskommelsen är en samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner, landstinget samt idéburna organisationer inom det sociala området. Syftet är att stärka dem som röstbärare, och öka mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso-, sjukvård och omsorg.

Strollo & Co har ett långtgående samarbete med Överenskommelsen kring deras digitala kommunikation. Vi jobbar kontinuerligt med deras webbplats – och har även byggt ett intranät för att förenkla deras interna kommunikation.

Strollo & Co gjorde

Strategi
Grafisk form
Mätning och optimering
Interaktionsdesign
Projektledning
Utveckling
comma

Jag har använt hela mitt ordförråd för att förklara hur nöjda vi är – orden räcker inte till..

Resultatet blev ett rejält ansiktslyft, men även en fördjupning av de frågeställningar som intresserar oss. Detta är inte lätt eftersom Överenskommelsen ibland kan vara svår att förklara på ett enkelt sätt. Vår hemsida var med stor sannolikhet en stor utmaning att skapa. Nu

har vi fått en tydligare, snyggare och djupare hemsida, som snabbt har fått många uppskattande kommentarer.

Att hemsidan nu har fler och mer målgruppsanpassade ”ingångar” är helt i linje med syftet. Vi har redan nu fått en hel del positiv feedback från våra besökare.

Ekim Caglar, Projektledare Överenskommelsen

Överenskommelsens intranät - tidiga skisser

Överenskommelsen var i behov av ett intranät för att enkelt kunna samordna kalender och dokument i den gemensamma arbetsgruppen. Efter ett par workshops började konceptet ta form.

Wireframes tar form

Från de tidiga skisserna tar Strollo & Co fram klickbara prototyper. Det viktigaste för Överenskommelsen var att på smidigt sätt komma åt den delade kalendern – och ett gemensamt filarkiv.

Överenskommelsen intranät mobil